Zeeuwse Oesters

Duurzaam gekweekt
in de natuur

Voor Jaap Pekaar kennen de Zeeuwse wateren weinig geheimen. Al dertig jaar vaart hij bijna dagelijks uit om oesters te vangen. Op de YE14, de boot waar zijn vader al mee viste.

Samen met zijn bemanning vaart hij zowel op de Oosterschelde als het Grevelingenmeer; de enige twee plaatsen in Nederland waar oesters worden gekweekt.

In juli en augustus planten oesters zich voort. De rest van het jaar zijn ze verkrijgbaar.

In Nederland zijn er zo’n dertig bedrijven die zich actief bezighouden met de oesterkweek.

In Zeeland huren ze net als Jaap grote percelen van de overheid. Als de oesters zich in de zomermaanden voortplanten, gooien de schippers oude mosselschelpen in het water. De larfjes hechten zich aan deze schelpen.

Eenmaal volgroeid worden de oesters van de bodem geschept. Dit gebeurt met smalle netten, ook wel ‘korren’ genoemd. Kleine oesters worden teruggegooid en later opnieuw opgevist.

Vooraf weet Jaap Pekaar niet welke oester er op een schelp groeit; de ‘Zeeuwse platte’of de ‘Zeeuwse creuse’.

De eerste komt hier oorspronkelijk vandaan. Hij is delicaat en zeer geliefd. Maar omdat hij zich langzaam voortplant en gevoelig is voor ziektes, zijn platte oesters relatief zeldzaam. Jaarlijks worden er in Nederland maar 700.000 geoogst.

Zeeuwse platte oester

Zeeuwse creuse

De Zeeuwse creuse kan een stuk groter worden. Hij is boller en heeft een meer grillige buitenkant.

Oorspronkelijk komt hij uit Japan. Hij is in Zeeland uitgezet toen vrijwel de hele voorraad platte oesters was doodgevroren in de strenge winter van 1962/63.

Jaarlijks worden er zo’n 35 miljoen van verhandeld.

Naast eigen percelen hebben de meeste kwekers ook een vergunning voor de vrije oestervisserij. Daarmee mogen ze ook op niet verhuurde gronden in de Oosterschelde vissen.

Alle Nederlandse oesterkwekers zijn MSC-gecertificeerd. Dat garandeert dat ze duurzaam kweken en oogsten.

De kweekpercelen liggen buiten beschermde Natura 2000 gebieden en het effect van de korren op het bodemleven wordt minimaal geacht.

Alleen producten van duurzame en goed beheerde visserijen mogen het blauwe MSC-keurmerk van het Marine Stewardship Council (MSC) dragen.
De beoordeling gebeurt op basis van een strenge procedure door onafhankelijke bureaus.
Koop je oesters met het blauwe MSC-keurmerk erop, dan weet je dus zeker dat ze op verantwoorde wijze zijn gevangen en gekweekt.
Meer verhalen over MSC in het Nederlands en Engels
MSC in Nederland op Facebook
MSC in België op Facebook

All images subject to copyright

Share this story

Facebook Twitter Google Pinterest Email